Phone Annie On +27 83 270 1995

Opleiding van Instrukteurs vir Super Seniors:

Kursus: HER-Ontdek Jouself!

Sinvol, Kreatief en Lewensomkeer betrokkenheid in JOU Gemeente, Oord of Omgewing – Met ‘n VERSKIL!

Super Seniors: ’n Geskenk vir die Samelewing!

Dalk wou jy altyd iemand help. Dalk het jy opleidings-talente wat nog nie ontlont is nie. Dalk het jy die tyd om een oggend of middag per week mense in groepies op te lei om hulleself van vooraf te ontdek, +-20 jaar van hulle ID ouderdom af te trek en hulle te help om baie gesonder en gelukkiger ouer te word! Een van die grootste bates is dat JY dit ook word!

Dit bied ook aan JOU ook die geleentheid om ‘n inkomste te verdien.

Hierdie Kursus is uitstekend nagevors en beproef met meer as ‘n 1000 getuienisse.

Die kursus, genaamd: HER-Ontek Jouself is deur Annie Coetzee van Creative Brain Management ontwerp en die resultaat van deeglike studie en navorsing oor vernuwing en verjonging. Sy het reeds in 2003 ernstig met die projek begin en die terugvoering en resultate van mense bo 60, 70 en 80 is verstommend positief. Haar studies en navorsing is ook Internasionaal ontgin. Onder andere was sy ‘n Sleutel-Spreker by die ‘EQ Global Conference’ met haar tema:

“Hello HEART! Welcome to the Business World.”

Jou Opleiding behels dus meer
as net ‘n Sosiale Byeenkoms.
Jy help die deelnemers om meer
BREINfiks, HARTfiks,
LEWENSfiks en gesond hul
toekoms in te gaan.
Kyk na die Doelwitte van die
Kursus wat apart na jou gestuur
word – en raak opgewonde
oor die veranderinge wat jy aan
hulle gaan bied met feite en
deeglike studies.

Volgens die WGO is hierdie tipe
Opleiding nou van radikale
belang. Kyk maar om jou:
“Hoeveel senior persone ken jy
wat nog ‘n Geskenk vir die
Samelewing is?”

DIT is my begeerte dat JY ook ‘n
GESKENK vir die Samelewing word.

Annie is ‘PRO-ageing’ maar besef dat mense langer gaan lewe a.g.v nuwe uitvindings, soos o.a. anti-oksidante, gesonder ‘olies’, meer oefening bewustheid, beter mense-verhoudings, ander uitvindings, en die deurbrake wat gemaak is ten opsigte van die ‘Verstand-en-Hart-en-Lyf’ Konneksie. Haar siening is dat dit wys is om dan gesond en INTELLIGENT ouer te word en ‘n immergroen senior te bly, tot die einde – met sterk fokus op WAT in ons harte gebeur.

Sy het selfs die ‘Blue Zone’ areas in die wêreld se gesonde, 100+ jariges, se lewens bestudeer en in die Kursus material ingewerk. Op Nasionale vlak het sy 91 Oorde besoek tydens die jare van Navorsing.

Die kursus is so saamgestel dat dit uit die nuutste inligting asook kreatiewe praktiese aktiwiteite bestaan wat die totale mens vernuwe en verjong. Inhoud fokus sterk op verstandelike opskerping, emosionele en geestelike ontwikkeling en vernuwing, asook liggaamswysheid (dus met groter wysheid jou liggaam se taal te verstaan). Kundigheid ten opsigte van die verstand, emosies en liggaam word op unieke wyses gestimuleer en saamgesnoer, terwyl die mense nuwe vriendskappe en ondersteunings-netwerke vorm. En DIT is ‘n groot ‘geheim’ vir gesond ouer word!

Duur van die Kursus wat jy gaan aanbied:

Die kursus bestaan uit 12 modules van 3 ure elk. Dit kan in oggend of middag sessies aangebied word. Baie groepwerk en gesprekke vind plaas, asook refleksie en terugvoer.  Alle inligting word ook prakties tydens die sessies gedoen.

Hierdie tipe vernuwings-inhoude word in die VSA en Europa aangebied deur baanbrekers op die gebied van langlewendheid. Wat Annie se kursus egter anders maak, is dat sy intensiewe inligting en aktiwiteite oor die rol van die hart in verjonging ingebring het. HART-Intelligensie is steeds ‘n nuwe woord in persoonlike ontwikkeling, maar dit heg die heel grootste waarde tot hierdie Verjongings-en-Vernuwings Kursus. Die Wetenskap het ontsaglik gevorder tov gesond ouer word, en dit het BAIE met jou hart te doen.

Wie is jou Deelnemers?

Elke persoon bo 50 wat opnuut betekenis aan sy/haar lewe wil gee. Die inhoud is so saamgestel dat huisvroue, aktiewe afgetredenes, beroepslui en selfs entrepreneurs nuwe SIN in elke dag se uitdagings en moontlikhede vind.

Kreatiewe Probleem Oplossing (BREINkennis) is ‘n groot deel van hierdie Kursus.

Dan ontdek hulle ook die waarde van Emosionele Intelligensie – wat die grootste bydrae maak in hierdie nuwe lewensreis van vernuwing. (Hart-Intelligensie).

Wat mense in hulle HARTE bewaar is revolusionêr tov verjonging en ‘n GESONDE liggaam. Statistieke oor hoe siek, afgemat, depressief en “nie meer lus vir die lewe” daar heers in ouderdomme bo 60, is ontstellend. En op hierdie ouderdom het die persoon JUIS soveel wysheid en ervaringe om te kan benut! ‘n Gevoel van “I am WASTED” werk ook baie negatief op die liggaam in. Wanneer ‘n persoon nie meer iets het om na uit te sien nie (en ek praat nie van ‘n vakansie nie) dan begin die brein meer en meer ‘krag’ verloor om verder te WIL lewe. Die Samelewing, asook die middeljarige kinders SIT dan met die probleem……en al hoe meer medikasie word voorgeskryf “om die dae vir die oueres korter te maak!”

 Die gedeelte oor die liggaam word verjong deur die korrekte strekke, balans en stap-oefeninge te doen. (Annie is ‘n gekwalifiseerde Pilates Instrukteur en gesertifiseer deur Body, Arts and Science International). Die strekke word dus akkuraat geleer.

Waaruit bestaan die volle inhoud wat jy gaan aanbied:

Die Kursus word 1x ‘n week vir 3 maande aangebied. Resultate het duidelik bewys dat die doelwitte in drie maande bereik kan word – LEWENSTAKE elke week maak hierdie mikpunte moontlik – en voeg daarby die groepsgevoel en groeps-gebondenheid, dan verstaan jy waarom hulle so toegewyd is! Isolasie en Eensaamheid word gesnoer met hierdie Kursus.

 • Twaalf Modules volledig uitgewerk en pragtig gedruk en bind in harde kopie van begin tot einde;
 • Alle inhoude ook op USB;
 • Toepaslike Power Points as aanvulling tot die inhoud;
 • Sewe kort video’s (5-minute elk) waarin Annie self sekere aspekte omtrent Emosionele Intelligensie mooi verduidelik;
 • Enkele Aansporings-Videos van ander Super Seniors wat presteer en motiveer;
 • Drie aparte videos (reekse) aangebied deur Annie oor die impak van WOORDE op ons lewens, twee oor Doelwitstelling en twee oor Hoe om Kampioene te bly.
 • Haar nuutste boek: Super Seniors: ‘n Geskenk vir die Samelewing!
 • In persoon opleiding, nadat die nuwe Instrukteur vir die Kursus ingeskryf het, en koste betaal is.
 • Opleidingstyd is drie vol dae. Die in-persoon opleidingstyd gaan so gebruik word dat al die praktiese werk saam in die groep gedoen gaan word. Idees en wenke word alles in persoon be-oefen. Annie MOET seker wees dat jy die inhoud kan aanbied met oortuiging, kundigheid en styl.
 • Die laaste dag van Opleiding word jy ge-evalueer deur self iets uit die Modules aan ons as ‘n groep aan te bied.
 • Skryf asseblief vroegtydig in. Ek neem ‘n maksimum van ses deelnemers en die Raadsaal wat ons gebruik het genoeg spasie en selfs ook ‘n gimnasium waar die strek-en-balans oefeninge ge-oefen kan word.
 • ‘n Deposito van R 4 000.00 word gevra voor die 10de Januarie 2024 om jou deel van die Februarie Groep te maak. Dit is die enigste manier hoe ek seker is wanneer ek die getal kan afsluit – en ook so die Hotel Besprekings bevestig met ‘n Deposito. Jy ontvang dan ‘n Brief van erkenning en toewyding van my. Die balans sal ook per faktuur aan jou gestuur word, voor die kursus begin. Ek begin reeds met julle drukwerk net na die middel Januarie, sodat ek OOK gereed, gemaklik, gerus en kalm kan aanbied.
 • Ek stuur ‘n Faktuur vir die Deposito, sodra jy die dokumente (Daar is ook drie apartes wat volg) gelees het, en my skriftelik versoek om deel van die Februarie Groep te wees.

My las om die Kursusinhoud UIT te kry, het my nagte wakker gehou. So het ek verder en dieper gedink hoe om die volledige kostes te sny en neem dus gladnie die kostes van my eie opleiding (Nasionaal en Internasionaal) asook my tyd, in ag nie.  As gevolg van die behoefte om landswyd nou Instrukteurs op te lei, het ek besluit om die totale koste van die volledige kursus en opleiding te verskaf teen R 11 200.00  (Geen BTW)

Dit is van die grootste belang dat die nuwe Instrukteur ten volle toegerus moet wees en Annie met ‘n geruste, eerlike hart die persone kan Sertifiseer. Die akkreditasie om die kursus soos voorgelê, aan te bied, is van die uiterste belang.

Die persoon gaan Creative Brain Management verteenwoordig, wat ‘n Stigterslid is en steeds geassosieer is met die Kreatiwiteit Stigting van Suid-Afrika.

Die Kursus het al heelwat blootstelling in SA ontvang. Die Boek “SUPER Seniors: ‘n Geskenk vir die Samelewing” verkoop goed. Onderhoude op TV, RSG en Radio Kansel, artikels in Tydkrifte, en Praatjies by kerke help ook om die Projek meer bekend te maak. Daar kom steeds blootstelling. RSG saai elke Woensdag om 09.30 ‘n Praatjie uit waar ek gesels oor die Super Seniors. Vanaf die 31ste Desember hierdie jaar is daar ook DRIE Uitsendings en gesprekke met my op Radio Kansel oor hierdie Kursus.

Die nuwe Instrukteurs kan sodra hulle gesertifiseer is, voortgaan om hul eie groepies te bemark en verdere reëlings tref om met die opleiding te begin. Meer-en-meer Kerke en Oorde begin iets nuuts doen met hulle KLUB 60’s. Deel van jou pakket bevat ook ‘n Bemarkings-Power Point wat jy kan gebruik wanneer jy die konsep voorlê aan die bestuursrade waar nodig.

Die nuwe Aanbieder besluit self hoeveel hy/sy aan deelnemers wil vra wat gaan deelneem, met my versoek dat dit nie minder as R 600.00 p.p per maand is nie.. Wanneer die totale Pakket aangekoop word, behoort dit aan die nuwe Eienaar. My Ouditeur en Prokureur wat maar gereeld my dokumente nagaan, is besig om ‘n dokument saam te stel, waarin dit gevra gaan word dat elke Instrukeur ‘n 10% tantieme fooi van hulle maandelikse inkomste oorbetaal aan my. Hierdie dokument sal voor Opleiding begin aan jou gestuur word.

Kopiereg behoort aan Annie – en voortdurende kontak met Annie sal geskied.

Tydens ons opleiding sal ek meer redes en voorbeelde verskaf oor fooie.

Navrae:

Kontak Annie by enige van die volgende kontak besonderhede:

annie@anniecoetzee.co.za

admin@creativebrainmanagement.co.za

Selfoon: 083 270 1995    Skype: anniecoetzee1

Wat seniors nou nodig het, is iemand wat hulle sal help!

Annie is in besit van letterlik meer as 1000 fotos van senior groepe wat werk, speel, dans, gesels en die nodige sterk-en-balans-oefeninge doen. Ons het ook getuienisse op video.

Dit help om aan hierdie Opleiding te dink as: “TRAIN the Trainer.”  Indien die Gemeente of selfs jy, weet van nog ‘n kollega of vriend wat ook sal belangstel in die Opleiding, vertel hom/haar hiervan. Daar is MEER as genoeg Oorde en Kerkgroepe wat die opleiding nodig het! Onthou: Makimum getal vir Opleiding is ses persone. Soms verkies ‘n persoon om saam met ‘n ander een as ‘n span, die kursus aan te bied. Dit is heeltemal in orde en kan goed werk.

Alles van die beste en ek glo dat die persoon/persone wie jy dink hierdie opleiding moet ontvang, dit ook sal beskou as ‘n nuwe Loopbaan. Die Sertifisering verseker die persoon van professionele opleiding en rus hom/haar toe met korrekte,  volledige inhoud. Alles, per Module.

Dit word al hoe meer bekendgemaak dat OUDERDOM (Engels: Ageing) die 2de belangrikste opleidings-tema in die wêreld gaan word. (WHO: “2020 – 2030 is the Decade of the Ageing.)  Hierdie Kursus gaan jou verseker oortuig dat gesond en gelukkig ouer word, NIE Kunsmatige Intelligensie nodig het nie!

Dit is nou die tyd om met die mense se brein, hart en innerlike wese, en volle liggaam te werk.

Nuwe Wetenskaplike uitvindings moet bekend gemaak word wat die doelwitte moontlik maak.

 

Volgende Opleidings-Datums:

5 tot 7 Februarie 2024

Venue: City Lodge Hotel Lynnwood.

Lynnwoodweg, Pretoria.

Met liefde.

Annie Coetzee

Your LIFE can be a Miracle!

And may you create miracles in the lives of others!


Enkele Terugflitse van werkswinkels:

Newsletter
Subscribe to my newsletter for helpful hints, tips and articles!

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Anti Spam Code

  captcha

  Please Enter Anti Spam Code

  Testimonials
  Loading Quotes...